Shamrock Dil Okulu

IB Öğrenen Profilleri | Shamrock Dil Okulu - Ankara Language House
IB Öğrenen Profilleri

IB Öğrenen Profilleri

IB öğrenen profili IB Dünya okulları tarafından değer verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Bu özelliklerle birlikte hedeflenen, toplumsal anlamda dünya vatandaşı olma bilincine sahip, gezegenimizi koruma sorumluluğunu herkesle birlikte paylaştığının farkında olan, uluslar arası platformda düşünce sahibi bireyler yetiştirerek daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına yardımcı olmaktır. Öğrenciler bu sayede yerel, ulusal ve küresel anlamda bir dünya vatandaşı olarak yetişir.

DUYARLI

Duyarlılık, merhamet ve saygı gösteriyoruz. Hizmete bağlılık gösteriyoruz ve başkalarının hayatında ve etrafımızda olumlu bir fark yaratmak için harekete geçiyoruz.

İLETİŞİM KURAN

Kendimizi birden daha fazla dilde ve birçok şekilde öz güvenli ve yaratıcı olarak ifade ediyoruz. Etkin şekilde dayanışma kuruyor, diğer birey ve grupların bakış açılarına dikkatlice kulak veriyoruz.

ARAŞTIRAN – SORGULAYAN

Merakımızı besliyor, sorgulama ve araştırma becerilerimizi geliştiriyoruz. Tek başına ve başkalarıyla nasıl öğreneceğimizi biliyoruz. Hevesle öğreniyor ve hayat boyunca öğrenme sevgimizi koruyoruz.


BİLGİLİ

Kavramsal anlamayı geliştiriyor ve kullanıyor, farklı disiplinler hakkında yeni bilgiler keşfediyoruz. Yerel ve evrensel açıdan anlam ifade eden konular ve fikirlerle ilgileniyoruz.

İLKELİ

Doğruluk, dürüstlük ve adalet duygusu ile her yerde insan hakları ve onuruna saygıyla hareket ediyoruz. Hareketlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alıyoruz.

RİSKİ GÖZE ALAN

Belirsizliğe karşı sağduyu ve kararlılıkla yaklaşıyoruz; yeni fikirleri ve yenilikçi stratejileri keşfederken bağımsız ve dayanışma içinde çalışıyoruz. Zorluklar ve değişim karşısında çalışkan ve dayanıklıyız.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

Dünyayı ve kendi fikirlerimiz ile tecrübelerimizi düşünceli bir şekilde dikkate alıyoruz. Öğrenimimizi ve kişisel gelişimimizi desteklemek üzere güçlü ve zayıf noktalarımızı anlamaya çalışıyoruz.

DÜŞÜNEN

Analiz ederken kritik ve yaratıcı düşünceyi kullanıyor ve karmaşık sorunlara karşı sorumluluk duygusuyla harekete geçiyoruz.

AÇIK GÖRÜŞLÜ

Kendi kültürümüzü ve kişisel hikâyelerini, başkalarının değer yargıları ve gelenekleriyle eleştirel olarak takdir ediyoruz. Birden çok bakış açısı arıyor ve değerlendiriyoruz ve tecrübelerimizden ders alıyoruz.

DENGELİ

Kendimiz ve başkalarının refahı için hayatlarımızın zihinsel, fiziksel ve duygusal olmak üzere farklı yönlerini dengelemenin öneminin farkındayız. Diğer insanlar ve içinde yaşadığımız dünyaya bağlılığımızın bilincindeyiz.

Ön Kayıt Formu