Shamrock Dil Okulu

İlkokul | Shamrock Dil Okulu - Ankara Language House

İlkokul

Okulumuz 6 yaş itibariyle somut dönemde olan öğrenci grubunun yaparak ve yaşayarak öğrenmesi üzerine program uygular. 6-11 yaş gruplarımızda bireyin kendini ifade edebilmesi, bunu günlük kullanıma aktarabilmesi, iletişimde etkin rol oynayabilmesi temel hedeflerimizdendir.

Çocukların, öğrenme ortamında kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri çok önemlidir. Bununla bağlantılı olarak vurgulanması gereken bir konu da çocukların bu süreçte öğretmenleriyle güçlü bir bağ kurma gereksinimlerinin olduğudur (Johnstone 2002)

Shamrock Dil Okulu, deneyimli ve güçlü öğretmen kadrosuyla bu bağın devamlılığını sağlamayı amaçlar.

Dil okulumuz, yabancı dili erken yaştan itibaren edinim olarak görerek PYP (Primary Years Program, IB) sistemine dayalı bir öğretim modeli uygularken, İngilizceyi bütün disiplinlere yayarak öğrenciye İngilizce, Matematik ve İngilizce Fen Bilimleri derslerinde de geliştirmeyi hedefler. Bu yolla okulumuz, bireyin edinim kazandığı alanları genişleterek kelime dağarcığını zenginleştirmeyi hedefler.

Ön Kayıt Formu