Shamrock Dil Okulu

PYP MÜFREDATININ 5 TEMEL ÖĞESİ | Shamrock Dil Okulu - Ankara Language House
PYP MÜFREDATININ 5 TEMEL ÖĞESİ

PYP MÜFREDATININ 5 TEMEL ÖĞESİ

PYP Müfredatı yazılı müfredat, öğretilen müfredat ve ölçülen müfredat olarak birbirine bağlı üç bölümden oluşur. Yazılı müfredat, neyin öğrenmeye değer olduğunu gösteren çerçevenin belirlenmesini, öğretilen müfredat, iyi sınıf uygulamalarının kuramı ve uygulanmasını, ölçülen müfredat, etkili ölçme değerlendirme kuramı ve uygulamasını sağlar. PYP müfredatının geliştirilmesinde 5 temel ögeden faydalanılır.

1- Bilgi: Öğrencilerin daha önceki tecrübelerini ve anladıklarını göz önünde bulundurarak araştırmalarını, öğrenmelerini istediğimiz önemli ve alakalı müfredat içeriğidir. Öğrenilmesi gereken içeriğin çerçevesinin belirlenmesi için DİSİPLİNLERŪSTÜ TEMALAR’ a yer verilir.

2-Kavram: Öğrencilerin tutarlı ve derin bir anlayış edinmeleri için araştırmaları, yeniden keşfetmeleri gereken güçlü fikirlerdir. Keşfedilmesi gereken fikirler için ANAHTAR KAVRAMLAR a yer verilir.

3-Disiplinler üstü beceriler: Değişen ve zorlu bir dünyada başarılı olmak için öğrencilerin sahip olmaları gereken yetenekler için DİSİPLİNLERÜSTŰ BECERİLER' e yer verilir.

4-Tutumlar: Öğrenme, çevre ve insanlar hakkında temel değerleri, inançları ve duygulan yansıtan davranışları sergilemeleri için TUTUMLAR'a yer verilir.

5-Eylem: Öğrencilerin tüm öğrenmelerinin sonunda edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak sorumlu davranışa geçmeleri için EYLEM'e yer verilir.

Ön Kayıt Formu