Shamrock Dil Okulu

PYP NEDİR? | Shamrock Dil Okulu - Ankara Language House
PYP NEDİR?

PYP NEDİR?

IB / PYP (Primary Years Programme) – İlk Yıllar Programı- 3 -10 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış uluslararası ilköğretim okulları için ilk müfredat çerçevesidir. Müfredat ve öğretim metodları yoluyla güvenli ve teşvik edici bir ortamda her bir çocuğun entelektüel, duygusal ve fiziksel potansiyelini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uluslararası bakış açısı: PYP’nin arkasındaki yönlendirici güç uluslararası bilinç felsefesidir. IB’nin misyon bildirisi dünya vatandaşı olduğunu kabullenen ve dünyada değişiklikler yapmaya istekli genç insanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Bütünleşik: Matematik, dil, fen bilgisi, sosyal bilgiler, bilgi teknolojileri, müzik, görsel sanatlar, beden eğitimi ders alanları, öğrencilerin konular arasında bağlantılar kurmasına yardımcı olmak ve böylece daha etkili bir öğrenme sağlamak amacıyla disiplinlerüstü temalar aracılığıyla öğretilir.
Bireyselleştirilmiş: Öğrenme ve öğretme öğrencilerin ihtiyaçlarına göre farklılaştırılır. Öğrencilerden okul hayatı, ev hayatı ve dünyada hayat arasında bağlantılar kurmaları istenir. Bu bağlantılar uluslararası bilince katkıda bulunan tutumların gelişimini sağlar. PYP düşünme, iletişim, sosyal, araştırma ve özyönetim becerilerini besler. Öğrenciler öğrendiklerini okul topluluğuna, yerel topluma ve küresel topluma hizmet yoluyla uygulamaya teşvik edilirler.
PYP 5 temel öğeden oluşan bir müfredat temeli sunar:

Bilgi – matematik, dil, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve sanat dersleri konu içerikleri
BU DERSLERİN TAMAMI SHAMROCK DİL KURSUMUZDA İNGİLİZCE OLARAK VERİLMEKTEDİR.

Ön Kayıt Formu